Algemene voorwaarden

Gegevens Hoedzo

Algemene gegevens:

Hoedzo - eigenaresse Linda Leenders

Vughterstraat 65   5211EZ  s'Hertogenbosch

Telefoon: 073-6990193         Mobiel 06-81337558

Email info@hoedzo.nl

KVK nummer    75249340

 

Algemene voorwaarden

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Hoedzo en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hoedzo en de consument.

De algemene voorwaarden staan electronisch op elk moment ter beschikking tot de consument op onze site.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarde geschied , wordt dit NADRUKKELIJK in het aanbod vermeld.

Het aanbod omvat een een volledige nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument te maken. Er wordt ook gebruik gemaakt van waarheidsgetrouwe afbeeldingen. ( foto's)   Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en de plichten zijn die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van een aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hoedzo niet. Als de consument het aanbod via de electronische weg heeft aanvaard door het plaatsen van een order, wordt dit bevestigd door Hoedzo door middel van een bevestigingsmail. In de bevestigingsmail staan alle gegevens vermeld.

Vanzelfsprekend treft Hoedzo passende en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige web omgeving.  Ook voor het betalen worden de nodige passende veiligheidsmaatregelen genomen.

Hoedzo zal de grootst mogelijke zorgvuldigeheid in acht nemen bij de uitvoering van uw bestelling. De plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Wij streven ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden.

Vervolg algemene voorwaarden

De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

De prijs van het product is met inbegrip van belastingen van het product + de kosten voor de aflevering.  De consument kan een overeenkomst met betrekking  tot de aankoop van een product gedurende 14 dagen zonder opgaaf van reden ontbinden.  De bedenktijd gaat in op de dag dat de consument de bestelling ontvangen heeft. De retour kosten zijn ALTIJD voor rekening van de consument. Tenzij anders afgesproken.  Artikelen worden bij ons gecontroleerd op gebreken voor verzending. Mocht er toch iets aan een product zijn wat niet hoort, meld u dit dan even via de mail, binnen 3 werkdagen na ontvangst van het product. info@hoedzo.nl. Of via een berichtje via het contactformulier op de website. Eventueel met foto.  Sluit bij een retourzending altijd het RETOURFORMULIER bij. Retouradres: Hoedzo Vughterstraat 65 5211EZ s'Hertogenbosch.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts uitpakken en passen.Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dit in de winkel zou mogen doen. Artikelen die gewassen, gedragen of geschonden zijn worden niet teruggenomen. Worden deze toch retour gestuurd dan zullen wij hier het bedrag NIET voor terugstorten. Wij vergoeden dan alleen de verzendkosten die wij gemaakt hebben om de bestelling naar u te verzenden.

Binnen 2 weken na ontvangst van de retourgoederen wordt het bedrag van de goederen die wij ontvangen hebben  bij u teruggestort op de rekening. Dit met inbegrip van de verzendkosten voor de verzending van de order naar de koper.

Uitsluiting herroepingsrecht.

Gelegenheidshoeden en fascinators                                                                                                                                     Sommige SALE artikelen.

Dit zal duidelijk bij de artikelen vermeld staan.